TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/04/2022, 10:45
UPH

 CTCP Dược phẩm TW25 (UpCOM)

Giá hiện tại: UPH 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UPH: 22.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung liên quan khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
UPH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
UPH: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
UPH: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước
UPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
UPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
UPH: Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Vương giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 28/09/2021
UPH: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Trịnh Việt Tuấn
UPH: Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
UPH: Miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐQT từ 05/08/2021
UPH: CBTT v/v nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐQT
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.