MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2018, 17:35
UPH

 CTCP Dược phẩm TW25 (UpCOM)

Giá hiện tại: UPH 10.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UPH: 14.3.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
 Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 Một số nội dung liên quan khác;

HNX

Theo HNX

Các tin khác
UPH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
UPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2017
UPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UPH: 24.11.2017, ngày GDKHq lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
UPH: CBTT liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị
UPH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
UPH: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
UPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
UPH: Nghị quyết HĐQT thông qua lộ trình đầu tư nhà máy mới
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.