TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tin giao dịch

UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ tiền thân là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của UBND thành phố Cần Thơ (cũ), trên cơ sở sáp nhập Công ty vệ sinh và mai táng, Công ty chiếu sáng công cộng, Bộ phận duy tu bảo dưỡng cầu đường và Đội công viên cây xanh. Hoạt động chính của Công ty bao gồm: Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải; Dịch vụ chăm sóc và duy tu cảnh quan; Thoát nước và xử lý nước thải; Xây lắp, duy tu và sửa chữa các công trình; Dịch vụ đô thị...
Cập nhật lúc 14:15 Thứ 5, 29/10/2020
6
  0 (0%)
Khối lượng
120
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  6
 • Giá trần
  6.9
 • Giá sàn
  5.1
 • Giá mở cửa
  6
 • Giá cao nhất
  6
 • Giá thấp nhất
  6
 •  
 • GD ròng NĐTNN
  0
 • Room NN còn lại
  49.00 (%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  0.26
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  0.26
 •        P/E :
  23.46
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  10.45
 • (**) Hệ số beta:
  n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  12
 • KLCP đang niêm yết:
  5,344,345
 • KLCP đang lưu hành:
  5,344,345
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  32.07
(*) Số liệu EPS tính tới năm 2019 | Xem cách tính
(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2016
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.0
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 53,443,451,436
Lịch sử trả cổ tức và chia thưởng
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty


Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường
Vốn điều lệ: 53,443,451,436 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,344,345 cp
KL CP đang lưu hành: 5,344,345 cp

Tổ chức kiểm toán: - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt - 2018
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt - 2019
Giới thiệu:

 • Giai đoạn từ khi thành lập đến trước khi cổ phần hóa:

 

Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ tiền thân là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của UBND thành phố Cần Thơ (cũ), trên cơ sở sáp nhập Công ty vệ sinh và mai táng, Công ty chiếu sáng công cộng, Bộ phậṇ duy tu bảo dưỡng cầu đường và Đội công viên cây xanh.

Năm 1994, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ theo quyết định số 300/QĐ.UBT. 94 ngày 05/02/1994 của UBND tỉnh Cần Thơ. Vốn kinh doanh là: 682.000.000 đồng.

Năm 1997, UBND thành phố Cần Thơ thành lâp̣ doanh nghiệp Công ty   Công trình  Đô thi ̣ Thành phố Cần Thơ theo quyết định số   842/QĐ.CLTCCB.97 ngày 10 tháng 04 năm 1997.  Vốn điều lệ thành lập ban đầu là 5.496.941.900 đồng.

Ngày 11/9/2001, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2581/QĐ-CT-UB về việc giao Công ty Công trinh̀ Đô thi Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ, đồng thời hình thành Đội Công trình đô thị tại các huyện trực thuộc Công ty;

Năm 2004, Công ty được UBND thành phố Cần Thơ thay đổi vốn điều lê ̣theo quyết đinḥ số 172/2004/QĐ-UB, vốn điều lê ̣đươc̣ phê duyêṭ là 12.662.684.969 đồng. Ngoài ra, Công ty được chuyển giao từ Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về Sở Giao thông – Công chính thành phố Cần Thơ và thành lập 5 xí nghiệp phụ thuộc gồm: Xí nghiệp môi trường đô thị, Xí nghiệp Công viên cây xanh, Xí nghiệp CSCC, Xí nghiệp Vận tải hành khách công cộng xe buýt, Xí nghiệp sửa chữa ô tô và sản xuất xe chuyên dùng;

Năm 2007, Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ điều chinh̉ tăng vốn điều lê ̣lên 20.170.522.565 đồng theo giấy chứng nhâṇ đăng ký kinh doanh Công ty nhà nước số 5706000011 đăng ký lần đầu ngày 19/04/2007, đăng ký thay đổi lần 8 và cấp lại lần 4 ngày 10/12/2007 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Năm 2008, Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ được tái chuyển giao về Sở Xây Dựng thành phố Cần Thơ quản lý;

Ngày 02/7/2010, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, Điều lệ và đổi tên Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ thành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Thành phố Cần Thơ. Vốn điều lê đươc̣ phê duyệt  là: 60.264.015.048 đồng.  

Ngày 10/02/2011, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (thay thế Điều lệ cũ) Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ.

 • Giai đoạn từ khi cổ phần hóa đến hiện tại:

 

Ngày 08/01/2013, UBND thành phố Cần Thơ ra Công văn số 70/UBND-KT về việc phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc TP Cần Thơ quản lý giai đoạn  2011 – 2015;

Ngày 06/03/2013, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ.

Ngày 26/3/2013, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 51/QĐ-STC về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ;

Ngày 09/6/2014, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ ; Ngày 26/9/2014, ra Quyết định số 2723/QĐ-UBND thay thế Quyết đinḥ số 1581/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc công bố giá tri doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Ngày 25/05/2015, Công ty đã tổ chức cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 2.260.000 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần, giá đấu bình quân là 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

Ngày 26/06/2015, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Ngày 03/07/2015, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp: 1800271113, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/07/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp.

Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 3084/UBCK-GSĐC.

Ngày 15/09/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2016/GCNCP-VSD, với tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 5.344.345 cổ phiếu.

Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: (0292) 3821 150 Số fax: (0292) 3811 583

Người công bố thông tin:

Email: cpdothicantho@gmail.com

Website: http://congtrinhdothicantho.vn/

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung