MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 28/02/2022, 18:09
UDL

 CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UpCOM)

Giá hiện tại: UDL 15.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UDL: 15.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong quý II năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2022;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
UDL: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
UDL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
UDL: CBTT ngày ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán
UDL: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
UDL: Nghị quyết HĐQ v/v cho chủ trương thanh lý một số tài sản cố định
UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam đã mua 661.900 CP
UDL: Con ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT đã bán 662.000 CP
UDL: 20.10.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam đăng ký mua 662.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.