MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/03/2022, 01:26
UCT

 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (UpCOM)

Giá hiện tại: UCT 10.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UCT: 16.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UCT của CTCP Đô thị Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 4/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
UCT: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
UCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
UCT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
UCT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thạch Em giữ chức Giám đốc từ 12/07/2021
UCT: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thơ giữ chức Trưởng BKS từ 09/07/2021
UCT: Bổ nhiệm lại ông Lưu Việt Chiến giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 08/07/2021
UCT: Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.