TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/12/2021, 17:22
TVC

 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX)

Giá hiện tại: TVC 8.0 +0.1(+1.27%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVC: 10.1.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/02/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.


Theo HNX

Các tin khác
TVC: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán cp ra công chúng
TVC: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn với CTCP Chứng khoán Trí Việt
Tập đoàn Trí Việt (TVC) sắp chào bán gần 119 triệu cổ phiếu giá 20.000 đồng, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu
TVC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 118.610.670 cp
TVC: Đã phát hành 15.000.000 cp riêng lẻ
TVC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
TVC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
TVC: Nghị quyết HĐQT thông qua giá chào bán cp riêng lẻ năm 2021
TVC: Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đã bán 10.000.000 CP
TVC: Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đã bán 685.081 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.