MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/07/2022, 08:59
TMP

 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE)

Giá hiện tại: TMP 53.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TMP: Giải trình KQKD HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ giải trình KQKD HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tập tin đính kèm
20220726_20220726 - TMP - CV giai trinh bien dong LN Quý 2.2022.pdf


Theo HOSE

Các tin khác
TMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
TMP: Ký phụ lục hợp đồng kiểm toán BCTC 2022
TMP: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
TMP: Quyết định của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (kèm Điều lệ)
TMP: Quyết định của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)
TMP: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021
TMP: Công bố lại BCTC Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
TMP: Thay đổi nhân sự công ty
TMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
TMP: Nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.