Tin mới

CÁC DỰ ÁN SJS ĐANG THỰC HIỆN

Khách sạn Sông Đà- Hạ Long

 • Tổng vốn đầu tư:
  172 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Hạ Long
 • Diện tích sàn:
  0 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  - Thủ tục đầu tư: Đã hoàn các thủ tục đầu tư dư án. - GPMB: Đã hoàn thành công tác ĐBGPMB; - Thi công XD: Cơ bản hoàn thành HTKT dư án; hoàn thành biệt thư khu C
 • Mô tả khác:

  - Kinh doạnh: đang kinh doanh khai thác biệt thư khu C; kêu gọi hợp tác đầu tư triển khai dư án.

KDC bắcTrần Hưng Đạo mở rộng

 • Tổng vốn đầu tư:
  409 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Diện tích sàn:
  0 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  - Thủ tục đầu tư: Hoàn thành thủ tục đầu tư dư án; - GPMB: đang triển khai công tác GPMB
 • Mô tả khác:

KĐT sinh thái Sông Đà- Ngọc Vừng

 • Tổng vốn đầu tư:
  248 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Diện tích sàn:
  390,000 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  - Thủ tục đầu tư: Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư GĐ I dư án; đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư giai đoạn II. - GPMB: Hoàn thành công tác đền bù GPMB giai đoạn I dư án. - Thi công XD: Hoàn thành đầu tư giai đoạn I dư án
 • Mô tả khác:

  - Kinh doanh: đang khai thác kinh doanh khu BUGALOW thuôc giai đoạn I dư án; Kêu gọi hợp tác đầu tư triển khai giai đoạn II.

KDC Long Tân- Sông Đà- Đồng Nai

 • Tổng vốn đầu tư:
  296 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Diện tích sàn:
  650,000 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang giải phóng mặt bằng (Tính đến 01/06/2011)
 • Mô tả khác:

Dư án 12,04ha Đà Nẵng

 • Tổng vốn đầu tư:
  0 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn
 • Diện tích sàn:
  0 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  - Thủ tục đầu tư: đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt các chỉ tiêu quy hoạch; đã được câp quyền sử dụng đât. - GPMB: đã hoàn thành công tác ĐBGPMB
 • Mô tả khác:

  - Kinh Doanh: Kêu gọi hợp tác đầu tư thực hiện dư án
< 1 2 > 

Đối tác