tin mới

CÁC DỰ ÁN KDH ĐANG THỰC HIỆN

Merita

The Venica

 • Tổng vốn đầu tư:
  0
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
 • Tiến độ hiện tại:

  Khu biệt thự cao cấp hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng (Tính đến 20/09/2021)
 • Mô tả khác:

Lucasta

Melosa Garden

Mega Village

 • Tổng vốn đầu tư:
  0
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
 • Tiến độ hiện tại:

  Khu nhà ở hiện hữu đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bàn giao cho khách hàng. (Tính đến 20/09/2021)
 • Mô tả khác:

< 1 2 3 4 > 

Đối tác