tin mới

CÁC DỰ ÁN IJC ĐANG THỰC HIỆN

Khu Đô Thị Đông Đô Đại Phố

Rosemary

 • Tổng vốn đầu tư:
  1,600 tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Lợi nhuận dự kiến:
  320 tỷ VND
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Ấp 4, xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
 • Tổng diện tích:
  500,000 m2
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể, đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ lập dự án đầu tư. (Tính đến 10/01/2011)
 • Mô tả khác:

< 1 2 > 

Đối tác