Tin mới

CÁC DỰ ÁN BCI ĐANG THỰC HIỆN

KCH Nhất Lan

 • Tổng vốn đầu tư:
  178 Tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã hoàn tất đầu tư và bàn giao căn hộ (Tính đến 10/04/2017)
 • Mô tả khác:

KCH Tân Tạo 1 (Nhất Lan 3)

 • Tổng vốn đầu tư:
  254 Tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân
 • Tiến độ hiện tại:

  Đã hoàn tất đầu tư và bàn giao căn hộ (Tính đến 10/04/2017)
 • Mô tả khác:

KDC Phong Phú 4

 • Tổng vốn đầu tư:
  1,612 Tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Bình Chánh
 • Tiến độ hiện tại:

  Cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện. Các công trình hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà văn hóa, trạm y tế, khu hành chính,… đã đưa vào sử dụng. Nhiều hộ dân đã xây nhà ở (Tính đến 10/04/2017)
 • Mô tả khác:

KDC 11A

 • Tổng vốn đầu tư:
  620 Tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  Bình Chánh
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang GPMB và lập thủ tục pháp lý (Tính đến 10/04/2017)
 • Mô tả khác:

KCN Lê Minh Xuân MR

 • Tổng vốn đầu tư:
  1,489 Tỷ đồng
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Hình thức kinh doanh:
 • Địa điểm:
  KCN Lê Minh Xuân, Đường 8, X. Tân Nhựt, H.BC
 • Tiến độ hiện tại:

  Đang GPMB và lập thủ tục pháp lý. Đã được phê duyệt QHCT 1/500; Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thành lập KCN. (Tính đến 10/04/2017)
 • Mô tả khác:

< 1 2 > 

Đối tác