MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/05/2021, 10:30
SWC

 Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: SWC 20.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SWC: 7.5.2021, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SWC của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 10/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, địa chỉ: số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2020
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
- Kế hoạch tài chính năm 2021
- Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
- Một số vấn đề khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SWC: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
SWC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SWC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Sowatco (SWC) báo lãi quý 1 gấp đôi cùng kỳ, giá cổ phiếu tăng gấp rưỡi từ đầu năm 2021
SWC: Công văn v/v phúc đáp văn bản gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
SWC: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng khoản vay với CTCP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex
SWC: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
SWC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
SWC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
SWC: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.