MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/05/2021, 11:52
SPD

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UpCOM)

Giá hiện tại: SPD 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPD: 7.5.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, triệu tập lần thứ 02

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, triệu tập lần thứ 02
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
(Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020”;
+ Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”;
+ Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;
+ Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021”;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”;
+ Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành bản “Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phàn Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SPD: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ 2
LHG: CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (SPD) đăng ký bán 137.910 cp
LHG: CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (SPD) chưa bán 137.910 cp
SPD: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2
SPD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 1 không thành công
SPD: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 tại Công ty
SPD: Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán
SPD: Giải trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại Văn phòng Công ty
SPD: Bổ nhiệm bà Trần Như Thiên Mỵ giữ chức Phụ trách quản trị từ 01/04/2021
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt nặng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.