MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/03/2023, 13:42
SDD

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UpCOM)

Giá hiện tại: SDD 2.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDD: Cổ đông lớn Bùi Kim Thanh đã mua 430.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Kim Thanh
- Mã chứng khoán: SDD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.205.500 CP (tỷ lệ 7,53%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 430.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.635.500 CP (tỷ lệ 10,22%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/03/2023.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
SDD: Ông Đỗ Nguyên Hữu đã bán 453.500 CP, không còn là cổ đông lớn từ 13/03/2023
SDD: Cổ đông lớn Đỗ Nguyên Hữu đã bán 140.000 CP
SDD: Ông Bùi Kim Thanh đã mua 453.500 CP, trở thành CĐL từ 13/03/2023
SDD: Cổ đông lớn Đỗ Nguyên Hữu đã mua 141.000 CP
SDD: Cổ đông lớn Đỗ Nguyên Hữu đã bán 148.500 CP
SDD: Ông Nguyễn Tiến Khanh - Giám đốc đăng ký mua 1.000.000 CP
SDD: Cổ đông lớn Đỗ Nguyên Hữu đã bán 149.500 CP
SDD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
SDD: 14.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
SDD: Cổ đông lớn Đỗ Nguyên Hữu đã bán 133.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.