MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/08/2022, 14:00
SDD

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UpCOM)

Giá hiện tại: SDD 2.6 +0.3(+13.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDD: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét
Các tin khác
SDD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SDD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SDD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Đông giữ chức Phó Giám đốc từ 10/06/2022
SDD: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
SDD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 01/06/2022
SDD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SDD: Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 26/5/2022)
SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDD: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3
SDD: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.