MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/03/2023, 15:12
SCO

 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (UpCOM)

Giá hiện tại: SCO 5.4 +0.4(+8.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Các tin khác
SCO: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch
SCO: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SCO trên hệ thống giao dịch UPCoM
SCO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
SCO: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
SCO: 17.3.2023 ngày GDKHQ Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
SCO: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
SCO: Công văn v/v chốt danh sách cổ đông ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
SCO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
SCO: CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
SCO: CBTT v/v ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.