MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/12/2022, 02:50
RCC

 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (UpCOM)

Giá hiện tại: RCC 16.5 -2.7(-14.06%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
RCC: Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
RCC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 16.546.981 cổ phiếu
RCC: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
RCC: Quyết định của UBCKNN v/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
RCC: Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn tại CTCP Công trình 875
RCC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
RCC: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RCC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 32.004.364 CP
RCC: Đã phát hành 16.546.981 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và xử lý cổ phiếu riêng lẻ
RCC: 3.11.2022, ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1.0705), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:0.6469)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.