MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/11/2022, 01:00
RCC

 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (UpCOM)

Giá hiện tại: RCC 16.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
RCC: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
RCC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 32.004.364 CP
RCC: Đã phát hành 16.546.981 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RCC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và xử lý cổ phiếu riêng lẻ
RCC: 3.11.2022, ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1.0705), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:0.6469)
RCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để nhận cổ phiếu phát hành
RCC: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RCC: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
RCC: Giấy chứng nhận chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng
RCC: UBCK Nhà nước đã nhận tài liệu phát hành thêm cổ phiếu
RCC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.