MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 19/09/2020, 00:32
QTC

 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)

Giá hiện tại: QTC 12.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
QTC: Ông Lê Văn Xí - Ủy viên HĐQT đã bán 16.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Xí
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: QTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.500 CP (tỷ lệ 0,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 16.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2020.


Theo HNX

Các tin khác
QTC: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2020 của công ty mẹ
QTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
QTC: Ông Lê Văn Xí - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 16.500 CP
QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ)
QTC: Thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2020
QTC: Nghị quyết HĐQT thông qua đơn vị kiểm toán BCTC 2020
QTC: Ông Lê Văn Xí - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
QTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
QTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
QTC: Ông Lê Văn Xí - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 16.500 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.