MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 13/04/2017, 09:15
QNW

 CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UpCOM)

Giá hiện tại: QNW 10.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QNW: 20.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 05/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
+ Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m3/ng.đ lên 45.000m3/ng.đ);
+ Thông qua tờ trình Điều lệ sửa đổi;
+ Thông qua tờ trình điều chỉnh giảm giá giá trị lợi thế về đất theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
QNW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
QNW: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017
QNW: 13.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017
HNX: Thông báo bổ sung danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch thuộc bảng UPCoM Premium
5 doanh nghiệp 'dắt tay nhau” lên sàn UpCOM trong cùng một ngày
QNW: Bản công bố thông tin của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
QNW: Ngày 26/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 5.490.988 cổ phiếu đăng ký giao dịch
HNX: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.