MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 09:20
PVV

 Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (UpCOM)

Giá hiện tại: PVV 2.4 -0.4(-14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
PVV: Ông Đinh Cảnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Cảnh Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PVV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP0,06%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do chưa được giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/02/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/03/2023.


Theo HNX

Các tin khác
PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX đăng ký mua 1.200.000 CP
PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX đã mua 441.500 CP
PVV: 17.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PVV: Thông báo về trạng thái chứng khoán
PVV: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
PVV: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PVV: Ông Đinh Cảnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
PVV: Bố sung thông tin Báo cáo quản trị công ty năm 2022
PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX đăng ký mua 1.500.000 CP
PVV: Ông Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT đính chính đẫ bán 500.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.