MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 12/03/2020, 04:57
PTO

 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (UpCOM)

Giá hiện tại: PTO 18.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTO: 1.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTO của CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PTO: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Chinh giữ chức Thành viên HĐQT từ 18/05/2019
PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
PTO: Miễn nhiệm bà Phan Thị Kim Thy - Thành viên HĐQT từ 18/05/2019
PTO: Giải trình và CBTT ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2018
PTO: 24.4.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
PTO: Miễn nhiệm bà Phan Thị Kim Thy - Thành viên HĐQT từ 09/10/2018
PTO: Ủy quyền cho bà Bùi Nguyễn Ngọc Nga làm Người công bố thông tin từ 1.6.2018
PTO: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và hợp nhất
PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
PTO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.