MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/05/2020, 03:32
PTE

 Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (UpCOM)

Giá hiện tại: PTE 5.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTE: 22.5.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 06/2020 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
+ Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.


Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PTE: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
PTE: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
PTE: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 (Văn phòng Công ty)
PTE: Công văn v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PTE: Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2020
PTE: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (văn phòng + tổng hợp)
PTE: Báo cáo tài chính văn phòng công ty Quý IV năm 2019
PTE: Báo cáo tài chính quý 3/2019
PTE: Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (văn phòng công ty)
PTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 văn phòng công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.