MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/03/2017, 09:36
PND

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: PND 8.1 -0.1(-1.22%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PND: 7.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2017
+ Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
HNX

Theo HNX

Các tin khác
PND: Báo cáo thường niên 2016
PND: Ngày 20/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên 6.666.666 cổ phiếu đăng ký giao dịch
PND: Bản công bố thông tin của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
PND: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.