MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/03/2023, 13:13
PMW

 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)

Giá hiện tại: PMW 26.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
PMW: Bà Vũ Thị Như Trang - Kế toán trưởng đăng ký mua 20.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Như Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.438 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/03/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/04/2023.


Theo HNX

Các tin khác
PMW: Ông Phạm Tấn Luận - Giám đốc đăng ký mua 50.000 CP
PMW: Vợ ông Nguyễn Lương Điền - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP
PMW: Ông Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT đã mua 7.000 CP
PMW: Ông Phạm Tấn Luận - Giám đốc đã mua 10.000 CP
PMW: Bà Vũ Thị Như Trang - Kế toán trưởng đã mua 5.000 CP
PMW: Ông Nguyễn Tấn Long - Thành viên BKS đã mua 5.000 CP
PMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PMW: Nghị quyết HĐQT v/v tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
PMW: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Như Trang - Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Tấn Long - Thành viên BKS
PMW: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh làm rõ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.