MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 28/11/2022, 03:28
PIV

 Công ty Cổ phần PIV (UpCOM)

Giá hiện tại: PIV 2.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

 

 

Theo HNX

Các tin khác
PIV: Điều lệ sửa đổi 2022 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty
PIV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PIV: 27.10.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022
PIV: 28.10.2022, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022
PIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
PIV: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
PIV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PIV: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 07/05/2022
PIV: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân giữ chức Thành viên HĐQT từ 07/05/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.