MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 14/10/2022, 08:43
PIV

 Công ty Cổ phần PIV (UpCOM)

Giá hiện tại: PIV 2.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIV: 27.10.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

Theo HNX

Các tin khác
PIV: 28.10.2022, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022
PIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
PIV: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
PIV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PIV: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 07/05/2022
PIV: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân giữ chức Thành viên HĐQT từ 07/05/2022
PIV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PIV: Giải trình ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán đối với BCTC năm 2021 và biến động kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm trước
PIV: 7.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.