MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/04/2022, 15:12
PIC

 Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)

Giá hiện tại: PIC 14.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIC: 22.4.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 24/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
PIC: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 (sau kiểm toán)
PIC: Thời gian chốt danh sách cổ đông để phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022
PIC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2022
PIC: Hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
PIC: 28.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PIC: Thời gian chốt danh sách cổ đông để phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022
PIC: Về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
PIC: Quyết định HĐQT v/v thuê cơ sở hạ tầng
PIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PIC: Giải trình LNST Quý 4/2021 giảm so với Quý 4/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.