TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/11/2016, 10:43
PDC

 Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Giá hiện tại: PDC 6.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PDC: 10/11/2016, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/11/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phương Đông, 02 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
          - Nội dung họp: + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


HNX

Theo HNX

Các tin khác
PDC: Bổ nhiệm ông Thái Hồng Nhã làm GĐ từ 17/10/2016
PDC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Quý 1 đã có gần 80 doanh nghiệp báo lỗ
PDC: Ông Đinh Sỹ Đức được ủy quyền CBTT từ 04/05/2016
PDC: Giải trình ý kiến cần nhấn mạnh của kiểm toán BCTC năm 2015
PDC: Ông Lê Kim Giang đã mua 175.700 cp (Đính chính)
PDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
PDC: Bà Lê Kim Giang - CĐL đã mua 175.700 CP
PDC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng làm Chủ tịch HĐQT từ 17/11
PDC: Ông/ Bà Lê Kim Giang - CĐL đã mua 308.800 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.