MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 31/05/2015, 17:00
PDC

 Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (UpCOM)

Giá hiện tại: PDC 4.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PDC: Ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
          - Nội dung họp: + Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phó Thiên Sơn và các nội dung liên quan;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
OCH đã bán hết 7,4 triệu cổ phiếu PDC, thu về 50 tỷ đồng
PDC: CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại dương đã bán 7.428.756 CP
PDC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015
Quyết định thoái vốn khỏi PDC, OCH dự kiến thu về 50 tỷ đồng
PDC: Bổ nhiệm bà Kim Thị Liên Qúy là Người ủy quyền CBTT từ 17/4/2015
PDC: Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
PDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
PDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
PDC: Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và năm 2014
PDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.