MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 10/03/2020, 11:06
PCN

 Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: PCN 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCN: 3.4.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2020 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc, thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Bắc và thông qua nhân sự giữ chức Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Một số vấn đề khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PCN: Bổ nhiệm ông Nghiêm Phú Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 06/01/2020
Những cổ phiếu 'chuyển nhà' năm ngoái giờ ra sao?
PCN: Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 10/10/2019
PCN: Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc từ 08/07/2019
PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Đừng quên dành tiền cho tuần mới, có hơn 740 triệu cổ phiếu chào sàn
PCN: Ngày 31/05/2019, giao dịch 3.924.550 cổ phiếu đăng ký giao dịch
PCN: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc
PCN: 7.6.2019, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.