tin mới

TTIPCCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) được hình thành từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới (1989), với mục đích ban đầu là đầu tư hình thành các khu chế xuất nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Khu chế xuất Tân Thuận đã ra đời trong bối cảnh đó và tiếp nối bằng dự án khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đây cũng chính là những dự án hạ tầng đầu tiên của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Hơn ¼ thế kỷ hình thành và phát triển, IPC cho đến nay đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu đàn của Thành Phố trong việc đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế và đô thị, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế “Tiến ra Biển Đông" và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực phía Nam Thành Phố. Các dự án phát triển của IPC luôn là những dự án mang tính đột phá, tiên phong, tạo ra những tiền đề về cơ chế, chính sách mới, những mô hình mới cho sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị, góp phần chuyển hóa một vùng đất đầm lầy, hoang hóa, có giá trị kinh tế thấp thành các khu công nghiệp và đô thị hiện đại với các cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, xây dựng khu Nam Thành Phố trở thành khu đô thị giàu bản sắc văn hóa, hiện đại và văn minh..

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử phát triển:

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) được hình thành từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới (1989), với mục đích ban đầu là đầu tư hình thành các khu chế xuất nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Khu chế xuất Tân Thuận đã ra đời trong bối cảnh đó và tiếp nối bằng dự án khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đây cũng chính là những dự án hạ tầng đầu tiên của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, IPC cho đến nay đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu đàn của Thành Phố trong việc đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế và đô thị, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế “Tiến ra Biển Đông" và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực phía Nam Thành Phố. Các dự án phát triển của IPC luôn là những dự án mang tính đột phá, tiên phong, tạo ra những tiền đề về cơ chế, chính sách mới, những mô hình mới cho sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị, góp phần chuyển hóa một vùng đất đầm lầy, hoang hóa, có giá trị kinh tế thấp thành các khu công nghiệp và đô thị hiện đại với các cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, xây dựng khu Nam Thành Phố trở thành khu đô thị giàu bản sắc văn hóa, hiện đại và văn minh.

Lĩnh vực hoạt động:
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng và phát triển hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, khu đô thị mới tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác;
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan cho khu chế xuất, khu công nghiệp;
  • Kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ liên quan đến vận tải biển (như môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, bốc dỡ hàng hoá, giao nhận hàng hóa)
  • Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.

Thành tích

1. Huân chương lao động hạng Nhất: "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc" (Quyết định số 2709/QĐ-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2014)

2. Huân chương Lao động hạng Nhì: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc" (Quyết định số 1027/QĐ-CTN ngày 10 tháng 07 năm 2009)

3. Huân Chương Lao động hạng Ba: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng và quản lý KCX từ năm 1992 – 1996 góp phần vào việc thu hút đầu tư và phát triển nền kinh tế Việt Nam” (Quyết định số 180KT/CT ngày 02 tháng 03 năm 1998). 

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “thành tích tổ chức, xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” (Quyết định Số 1727QĐ/TTg ngày 25 tháng 12 năm 2007)

5. Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: “thành tích xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục (2009,2010)” (QĐ số 2085/QĐ-UBND ngày 25/4/2011)

6. Bằng khen của Bộ Giao Thông Vận Tải: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn I” (Quyết định số 598/ QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 03 năm 2009). 

7. Giấy khen của Giám đốc Công An Thành phố: “Khen thưởng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng năm 2013 (QĐ số 130/QĐKT-CATP-PV28)

 

 

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát