tin mới

CIENCO4Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - CTCP

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) là đơn vị kế thừa truyền thống Cục Công trình - Bộ Giao thông vận tải được thành lập ngày 27/12/1962 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty với đội ngũ cán bộ công nhân viên được tôi luyện trong chiến đấu và trong xây dựng kinh tế, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới tổ chức quản lý, đầu tư thiết bị công nghệ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đời sống ổn định cho người lao động, coi trọng lợi ích của khách hàng và các đối tác, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, phát triển Tổng công ty bền vững. 

Thương hiệu CIENCO 4 ngày càng được khẳng định là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng giao thông

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành:
 • Ngày 27/12/1962, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1477-QĐ/TL thành lập Cục Công trình trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
 • Năm 1966, Cục Công trình đổi tên thành Cục Công trình I.
 • Năm 1976, Cục Công trình I chuyển sang làm nhiệm vụ khôi phục, xây dựng kinh tế và được đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp công trình I.
 • Cuối năm 1982, đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông 4.
 • Năm 1991, Bộ Giao thông vận tải quyết định tách lực lượng xây dựng cơ bản trong Liên hiệp và thành lập Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung.
 • Tháng 12/1995, Bộ giao thông vận tải ra Quyết định số 4985/QĐ-BGTVT đổi tên Tổng công ty Xây dựng công trình Miền Trung thành Tổng công Xây dựng công trình giao thông 4.
 • Ngày 22/8/2007, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 2601/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • Ngày 25/6/2010, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1757/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Ngày 06/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 27/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4.
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng công ty đã thông qua Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4- CTCP, thông qua chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
 •  Ngày 01 tháng 6 năm 2014, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
Lĩnh vực kinh doanh:

1. Xây dựng

 • Xây dựng các công trình giao thông.
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp
 • Xây dựng các công trình hạ tầng cấp thoát nước, san lấp nền, điện chiếu sáng;
 • Xây dựng công trình điện, thông tin liên lạc
2. Sản xuất - khai thác
 • Sản xuất, kinh doanh điện, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm;
 • Gia công chế tạo dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí
 • Chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, xe máy;
 • Khai thác vật liệu, khoáng sản: mỏ đá các loại, sỏi cát, quặng;
 • Khai thác chế biến lâm sản; 
3. Đầu tư - kinh doanh
 • Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng khác theo phương thức B.O.T hoặc B.T;   
 • Đầu tư các nhà máy thuỷ điện nhỏ, xây dựng, sản xuất và kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, chế tạo máy móc - thiết bị, hàng hoá theo phương thức B.O.O;
 • Đầu tư bất động sản: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, khu du lịch, nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rừng.
 • Khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;
 • Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông và công trình thuộc ngành khác;
 • Kinh doanh thương mại; xuất khẩu hàng hoá, vật tư, máy móc thiết bị.
 • Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, du lịch;
 • Kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính;   
4. Đào tạo - dịch vụ
 • Đạo tạo nghề ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới;
 • Cung ứng lao động trong nước; xuất khẩu lao động và chuyên gia;
 • Vận tải hành khách;
 • Vận tải hàng hoá, vật tư;
 • Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.Thành tích

Trong gần 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý:

1. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (1998)

- Tổ máy gạt 1 - Công ty đường bộ 471 (Đảm bảo giao thông tại ngã ba Đồng Lộc) (1970)
- Tập thể Nữ C9 - Công ty đường bộ 471 (Xây dựng và bảo vệ ngã ba Đồng lộc)

- Đội nữ 404 - Công ty CTGT B19 (bắn rơi máy bay Mỹ và đảm bảo vận tải hàng hoá trên tuyến đường goòng Vinh - Minh cầm)

- Liệt sỹ Hoàng Lộc - Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2009)

- Đồng chí Nguyễn Thị Bằng - Trung đội phó Đội tự vệ 404 - Công ty CTGT B19

2. Danh hiệu Anh hùng lao động:

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (2013)

- Tổ Nữ 4 - Phân xưởng bê tông 404 - Công ty CTGT B19 (1985)

- Công ty Đường bộ 471 - Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (2000)

- Đội 9 nữ, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 419.

3. Huân chương Hồ Chí Minh:

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4

4. Huân chương Độc lập hạng Nhì:

Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (2002);

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 473 (2013);

5. Huân chương Độc lập hạng Ba:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (1995).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình CTGT 480 (1998).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 473 (2003).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 471 (2012);

6. Huân chương Lao động hạng Nhất:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Đường bộ 471 (1996).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công trình giao thông 484 (2000).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Cơ khí công trình giao thông 465 (2001).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCTGT 4 (2005).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty XDCT GT 4 (2012);

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 482 (2012);

7. Huân chương Lao động hạng Nhì:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 479 (1979).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 480 (1990).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cơ khí công trình giao thông 465 (1995).

8. Huân chương Lao động Hạng Ba:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cơ khí công trình giao thông 465 (1996).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Đội Cầu 3 thuộc Công ty Công trình giao thông 480 (1995).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Đường bộ 471(1976).

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Công trình giao thông 479.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Đội Cầu 9 thuộc Công ty Công trình giao thông 480 (1998).

9. Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ:

- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (1996, 2001 đến 2013)

- Công ty Đường bộ 471 (2 cờ).

- Công ty Công trình giao thông 473 (2 cờ).

- Công ty Công trình giao thông và Thương mại 423.

10. Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 6 đồng chí

11. Chiến sỹ thi đua ngành: cho nhiều tập thể và cá nhân

12. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cho nhiều tập thể và cá nhân

13. Bằng khen của Bộ giao thông vận tải: cho nhiều tập thể và cá nhân

14. Huân chương quân công, chiến công: 67 tập thể và cá nhân

15. Huân, Huy chương chống Mỹ cứu nước: 4.187 cán bộ công nhân viên

16. Bằng khen về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc: 36

17. Bằng lao động sáng tạo: 96 tập thể và cá nhân

18. Huy chương vàng cho các công trình có chất lượng cao:

- Cầu Đông Hà QL 1A (Quảng Trị)

- Cầu  Hiền Lương QL 1A (Quảng Trị)

- Cầu Sông Hiếu QL 48 (Nghệ An)

- Cầu Thiệu Hóa QL 45 (Thanh Hóa)

- Dự án cải tạo Quốc lộ 1A (đoạn Vinh - Đông Hà)

19. Giải thưởng quốc tế:

- Giải thưởng Ngôi sao vàng chất lượng Quốc tế  tổ chức tại Pháp năm 2012;

- Giải thưởng Bạch kim chất lượng quốc tế tổ chức tại Thụy Sỹ năm 2013;

- Giải thưởng cho doanh nghiệp xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu  tổ chức tại Italy năm 2014;

- Giải thưởng cho nhà lãnh đạo xuất sắc của Hội đồng thương mại Châu Âu tổ chức tại Italy năm 2014

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Tổng Giám đốc

Đơn vị trực thuộc

 • 1. Công ty CTGT 422
 • 2. Công ty CTGT 499
 • 3. Chi nhánh Hà Nội
 • 4. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP. vinh
 • 5. Trung tâm dự án
 • 6. Chi nhánh 412
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung