MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CASESCTCP Chế biến và dịch vụ Thủy sản Cà Mau

 Với tiềm năng phong phú và vị trí nhà máy lý tưởng, CASES sẽ chế biến và mang đến khách hàng trong và ngoài nước hàng hóa có chất lượng tốt nhất.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lĩnh vực hoạt động và năng lực sản xuất:  
  • Chế biến và xuất khẩu tất cả các loại sản phẩm tôm: sú, White, Pink, Cattiger - PD, PUD, PDTO, HOSO, EZP NOBASHI trong BLOCK, IQF, Semi-block và dựa trên yêu cầu của khách hàng. Công suất khoảng 4.000 - 5.000 tấn / năm.
  • Chế biến và xuất khẩu nhiều loại mực ống, mực nang, bạch tuộc trong Khối hoặc IQF, hoặc trong Tray. Công suất khoảng 2.000 - 3.000 tấn / năm.
  • Chế biến và xuất khẩu đông lạnh chất lượng cao Surimi. Công suất khoảng 7.000 - 8.000 tấn / năm
  • Chế biến, xuất khẩu và phân phối trong nước bột cá. Công suất khoảng 8.000 tấn / năm.

Thành tích

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

Đơn vị trực thuộc

  • 1. Cảng Cá Frozen Nhà máy chế biến thủy sản
  • 2. Sông Đốc Nhà máy Chế biến Thủy sản và Dịch vụ
  • 3. Chế biến Thủy sản Cà Mau và Công ty cổ phần Dịch vụ, Chi nhánh Kiên Giang.