MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/03/2023, 13:44
NQB

 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: NQB 13.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NQB: CTCP Đầu tư ngành nước DNP đã bán 4.307.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư ngành nước DNP
- Mã chứng khoán: NQB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.307.000 CP (tỷ lệ 25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.307.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.307.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/03/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Thành Chung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)


Theo HNX

Các tin khác
NQB: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương đã mua 4.307.000 CP
NQB: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022
NQB: 28.3.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
NQB: CTCP Đầu tư ngành nước DNP đăng ký bán 4.307.000 CP
NQB: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
NQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
NQB: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022
NQB: 22.9.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức (165 đ/cp)
NQB: 23.9.2022, chốt DS trả cổ tức năm 2021 (165 đ/cp)
NQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.