MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/03/2017, 17:00
NQB

 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: NQB 14.0 -5.9(-29.65%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NQB: 3.4.2017, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQB của CTCP Cấp nước Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiếm soát, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX

Theo HNX

Các tin khác
NQB: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
NQB: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
NQB: 28/09/2016, ngày giao dịch 3.861.828 cổ phiếu bổ sung
NQB: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3.861.828 cổ phiếu
NQB: Công bố thông tin về thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp
NQB: Giải trình ý kiến của đơn vị kiểm toán BCTC BNSX 2016
NQB: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 17.230.204 cp
NQB: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC (soát xét 6 tháng năm 2016)
NQB: Bổ nhiệm ông Lê Văn Nghĩa - TV.HĐQT làm Phó GĐ từ 23/06/2016
NQB: 16/06/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (50 đồng/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.