MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 01/04/2023, 00:41
NDP

 Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (UpCOM)

Giá hiện tại: NDP 17.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

 

Theo HNX

Các tin khác
NDP: Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
NDP: Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2022
NDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NDP: 23.2.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
NDP: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
NDP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
NDP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tính đến 05/12/2022
NDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
NDP: Ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT đã bán 500.000 CP
NDP: Ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 500.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.