TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 25/04/2017, 15:17
NBS

 Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

Giá hiện tại: NBS 40.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NBS: 4.5.2017, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBS của CTCP Bến xe Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch năm 2017-2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
+ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Thông qua chủ trương điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2 dự án Bến xe Bắc Vinh;
+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
NBS: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
NBS: Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 5.200 CP
NBS: Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000 CP
NBS: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
NBS: Nghị quyết HĐQT v/v mua 1.327.000 cổ phiếu của CTCP Bến xe Quảng Ninh
NBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
NBS: Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm ông Võ Xuân Thanh - Phó TGĐ từ 15/09/2016
NBS: TB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
NBS: 18/08/2016, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
NBS: Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 33.900 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.