MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/03/2016, 11:32
MTP

 Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)

Giá hiện tại: MTP 10.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTP: 01/04/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty – Số 08 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2015 và Kế hoạch KDSX năm 2016;
+ Báo cáo tài chính công khai năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2015 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.HNX

Theo HNX

Các tin khác
MTP: Báo cáo KQKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
MTP: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015
MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
MTP: 29/05/2015, ngày ĐKCC trả cổ tức 15% bằng tiền mặt
MTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
MTP: 01/04/2015, Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
MTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
MTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.