MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2013, 10:43
MTP

 Công ty Cổ phần Dược Medipharco (UpCOM)

Giá hiện tại: MTP 10.0 +0.4(+4.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MTP: 15/03, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: 07h00 ngày 14/04/2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco – Tenamyd, số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
+ Báo cáo tài chính công khai năm 2012 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2012;
+ Thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2012;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HNX

Theo HNX

Các tin khác
MTP: 29/08, Ngày giao dịch 3.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung
MTP: Chấp thuận được đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 cổ phiếu
MTP: 14/5 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20% và CP thưởng 9.977:5.000
MTP: Chấp thuận về nguyên tắc niêm yết 5.024.100 cp
MTP: Đăng ký bán 5.000 cổ phiếu quỹ
MTP: 05/03, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
MTP: Ông Bùi Nhật Tường-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 44.000 cp
MTP: Vợ ông Bùi Nhật Tường-Ủy viên HĐQT đã mua 44.000 cổ phiếu
MTP: Ông Bùi Nhật Tường-Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 44.000 cp
MTP: Vợ ông Bùi Nhật Tường-Ủy viên HĐQT đăng ký mua 50.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.