TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/03/2017, 15:37
MC3

 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (UpCOM)

Giá hiện tại: MC3 8.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MC3: 12.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MC3 của CTCP Khoáng sản 3- Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
MC3: Quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Thêm một doanh nghiệp chào bán chứng khoán không đăng ký bị buộc phải thu hồi chứng khoán đã chào bán
MC3: Thay đổi ngày giao dịch đầu tiên cp đăng ký giao dịch của CTCP Khoáng sản 3 - Vimico (MC3)
MC3: Bản công bố thông tin của CTCP Khoáng sản 3 - Vimico
MC3: Ngày 13/03/2017, giao dịch đầu tiên 3.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
MC3: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Khoáng sản 3 - Vimico
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.