MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 10:23
LMH

 Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (UpCOM)

Giá hiện tại: LMH 3.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LMH: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

.

 

Theo HNX

Các tin khác
LMH: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
LMH: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
LMH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LMH: Miễn nhiệm bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên HĐQT từ 26/03/2023
LMH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LMH: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
LMH: Cha bà Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 1.100.000 CP
LMH: 17.2.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
LMH: Cha bà Nguyễn Lan Hương - đăng ký bán 1.100.000 CP
LMH: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT từ 16/01/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.