MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/03/2022, 09:10
LM7

 Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Giá hiện tại: LM7 2.4 -0.2(-7.69%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LM7: 21.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LM7 của CTCP Lilama 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04/2022 (Ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phuoc My An Beach – 264 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo chi tiết tại giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo tài chính công khai năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quan trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua “Việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế đề cử, tự đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama 7”;
+ Một số nội dung khác liên quan....


Theo HNX

Các tin khác
LM7: Ngày đăng cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 202
LM7: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
LM7: Giải trình chênh lệch LNST Quý 4/2021 so với Quý 4/2020
LM7: Vợ ông Võ Duy Chính - Ủy viên HĐQT đã bán 20.548 CP
LM7: Vợ ông Võ Duy Chính - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 20.548 CP
LM7: Báo cáo tài chính quý 3/2021
LM7: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
LM7: Giải trình chênh lệch LNST Quý II/2021 so với Quý II/2020
LM7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.