TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 21/03/2017, 08:23
L43

 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX)

Giá hiện tại: L43 4.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L43: 28.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 21/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
          - Nội dung họp: + Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD đầu tư năm 2016, phương hướng SXKD đầu tư năm 2017 của Công ty.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2016 ( Đã được kiểm toán).
+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
          - Nội dung họp: + Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.
+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2017, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017. 
          - Nội dung họp: + Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2017.
+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
+ Tờ trình phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.
+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13.
          - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
HNX

Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
L43: Báo cáo quản trị công ty năm 2016
L43: Điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán Nhà nước
L43: Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và chấm dứt hoạt của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
L43: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
L43: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
L43: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm ông Phạm Văn Thìn làm Phó TGĐ từ 13/07/2016
L43: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2016 (nhiệm kỳ 2016-2021)
L43: 24/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
L43: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.