MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 10/12/2008, 17:00
KMF

 Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Giá hiện tại: KMF 14.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KMF: CTCP Mirae đã mua gần 1,7 triệu cổ phiếu KMF

Ngày 10/12/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Mirae – cổ đông nội bộ của CTCP Mirae Fiber, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Mirae

2. Giấy chứng nhận Đầu tư số 461033000152 thay đổi lần 2 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/07/2008

3. Điện thoại liên hệ: 0650.791038                     Fax: 0650.791037

4. Mã chứng khoán giao dịch: KMF

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.100 cổ phiếu, chiếm 1,66% tổng số cổ phiếu niêm yết hiện tại của KMF

6. Số lượng cổ phiếu đã mua : 1.681.600 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.853.700 CP (chiếm 17,86% tổng số CP niêm yết hiện tại của KMF)

8. Ngày kết thúc giao dịch: 24 tháng 11 năm 2008

9. Tên của người có liên quan (đang nắm giữ cổ phiếu trên):

- Công ty TNHH Mirae Fiber Technology

- Ông Shin Young Sik

- Bà Lim Jeong Yul

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo

- Ông Nguyễn Ngọc Liên

10. Mối quan hệ của người có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch: 

Cổ đông

Chức vụ

Công ty TNHH Mirae Fiber Technology

Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Mirae

Ông Shin Young Sik 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirae

Bà Lim Jeong Yul

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mirae

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mirae

Nguyễn Ngọc Liên

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mirae

   11. Số hộ chiếu của người có liên quan, số ĐKKD của tổ chức:

Cổ đông

Chức vụ

 

Số hộ chiếu/CMND/ĐKKD

Công ty TNHH Mirae Fiber Technology

Cổ đông sáng lập

110111-1550717

Ông Shin Young Sik 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirae

KN0878184

Bà Lim Jeong Yul

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mirae

TR0039790

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mirae

212550463

Nguyễn Ngọc Liên

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mirae

145049620

  12. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Cổ đông

Chức vụ

Công ty TNHH Mirae Fiber Technology

Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Ông Shin Young Sik 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Bà Lim Jeong Yul

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mirae Fiber

Nguyễn Ngọc Liên

Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mirae Fiber

 13. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

  STT

Cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ %

1

Công ty TNHH Mirae Fiber Technology

1.770.010

17,05

2

Ông Shin Young Sik

2.091.830

20,15

3

Bà Lim Jeong Yul

567.544

5,46

4

Nguyễn Thị Xuân Thảo

200.000

1,92

5

Nguyễn Ngọc  Liên

30.000

0,29

Tổng cộng

4.659.384

44,87

  Hastc

Theo HNX

Các tin khác
KMF: Giải trình kết quả hoạt động SXKD quý III/2008 tăng trên 5% so với quý II/2008
KMF: Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2008
KMF: LNST Quý 2/2008 đạt 882 triệu đồng (BCTC kèm theo)
KMF: Giải trình kết quả kinh doanh Q1.2008
KMF: Báo cáo tài chính Q1.2008
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.