TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2022, 17:14
KCE

 Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: KCE 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
KCE: 30.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả SXKD năm 2021, BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi điều lệ công ty; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với NCLQ; Thực hiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
KCE: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
KCE: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2021
KCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
KCE: 25.11.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 22/11 đến 26/11/2021
KCE: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp
KCE: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền
KCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
KCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.