MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 14:25
IDJ

 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX)

Giá hiện tại: IDJ 15.0 -0.1(-0.66%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IDJ: 12.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022; kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
+ Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
IDJ: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
IDJ: CBTT v/v báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được đến ngày 04/03/2023 từ đợt chào bán ra công chúng
IDJ: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được đến ngày 26/02/2023 từ đợt chào bán ra công chúng
IDJ: CBTT v/v báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được đến ngày 10/02/2023 từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP
IDJ: Nghị quyết HĐQT v/v ký kết, thực hiện hợp đồng giao dịch với bên có liên quan
IDJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
IDJ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức người công bố thông tin từ 16/01/2023
Sau Chứng khoán APEC, đến lượt Đầu tư IDJ rút hồ sơ tăng vốn nghìn tỷ
IDJ: Nghị quyết HĐQT v/v rút hồ sơ phát hành cp ra công chúng
IDJ: Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng 70% cổ phần của Công ty tại CTCP Dịch vụ Du lịch đầu tư Phúc Thịnh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.