MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/08/2022, 08:48
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
IBD: Con của bà Trần Thị Hương Xuân-Ủy viên HĐQT chưa mua 282.080 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trần Xuân Lan
- Mã chứng khoán: IBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 10%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hương Xuân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 282.080 CP (tỷ lệ 3,13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 282.080 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 10%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Biến động giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/08/2022

Theo HNX

Các tin khác
IBD: Bà Trần Thị Hương Xuân - Ủy viên HĐQT chưa bán toàn bộ 282.080 cổ phiếu
IBD: Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng BKS đã bán 11.500 cổ phiếu
IBD: Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 11.500 CP
IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương làm Chủ tịch HĐQT từ 26.7.2022
IBD: Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết-Trưởng BKS đã mua 5.300 cổ phiếu
IBD: Bà Lê Thị Hồng Thu - thành viên BKS đã mua 3.500 cổ phiếu
IBD: Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên BKS đăng ký mua 3.500 CP
IBD: Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 5.300 CP
IBD: Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 5.300 CP
IBD: Chị bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 5.300 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.