MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/10/2017, 08:01
HSA

 Công ty Cổ phần HESTIA (UpCOM)

Giá hiện tại: HSA 51.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
HSA: Ông Nguyễn Đức Khang - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 90.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Khang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HSA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 98.300 CP (tỷ lệ 5,85%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/10/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/11/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
HSA: Vợ ông Lã Giang Trung - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 17.400 CP
HSA: Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cp riêng lẻ
HSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
HSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
HSA: Ngày 07/08/2017, giao dịch đầu tiên 80.000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
HSA: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 80.000 cổ phiếu
HSA: 27.7.2017, ngày GDKHQ Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2017
HSA: Nghị quyết HĐQT v/v chuẩn bị họp Đại hội cổ đông bất thường
HSA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc họp Đại hội cổ đông bất thường 2017
HSA: Công bố thông tin cam kết thay đổi điều lệ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.