MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/03/2022, 07:51
HPH

 Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: HPH 15.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HPH: CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc đã bán 5.023.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Mã chứng khoán: HPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.423.000 CP (tỷ lệ 64,56%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Chu Anh Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hoàng Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Như Thương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 852 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.423.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.023.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 4,76%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/02/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/03/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HPH: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Có 2 cá nhân chi hơn 76 tỷ đồng mua đấu giá, Đạm Hà Bắc đã thoái xong vốn tại Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
HPH: CTCP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc đăng ký bán 5.423.000 CP
HPH: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
HPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
HPH: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021
HPH: Bổ nhiệm lại ông Phạm Hoàng Hưng giữ chức Giám đốc từ 15/05/2021
HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HPH: Công bố chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.